فرم ثبت نام حضور در اجلاس

پر کردن موارد ستاره دار الزامي است.

* نام مجموعه:
* نام مديريت مجموعه: تاريخ تأسيس:
* تلفن ثابت: * تلفن همراه:
* ايميل: فکس:
آدرس محل کار
* استان: * شهرستان:
* نوع شرکت:
توليدي
تجاري
توزيعي
خدماتي
ساير
زمينه فعاليت:
سوابق مديريتي:
سوابق عضويت در انجمن هاي کشوري و علمي:
گواهينامه هاي مديريتي اخذ شده:
ميزان کارآفريني:
تمايل به دريافت کداميک از خدمات ذيل در اجلاس را داريد؟
حضور در اجلاس و ضيافت ناهار مديران
اعطاء تنديس مدير ممتاز سال پس از تأييد صلاحيت
اعطاء تقديرنامه با امضاء دفتر رايزني و همکاري هاي علمي و آموزشي عضو بنياد آسيايي وابسته به يونسکو
دريافت گواهينامه مديريت تدبير از مرکز آموزش بازرگاني
اهداء اعتبارنامه حضور در اجلاس مديران ممتاز(2017-2018)
حضور در کتاب ديجيتال اجلاس مديران ممتاز 1396
دريافت نشان عالي مديريت با لوگوي آکادمي AKK پس از تاييد صلاحيت
دريافت پکيج فيلم و عکس
چاپ آرم و لوگو بر روي بنر خوشامدگويي مستقر در درب ورود اجلاس
امکان اسکان در هتل پنج ستاره هما به اتفاق يک نفر همراه به مدت 2 شب و 3 روز
* نماينده شما در دبيرخانه:
* موارد فوق مورد تائيد است. بله
کد تصوير: