نمايشگاه ها

نمایشگاههای برگزار شده در چهار سال گذشته:

  • نمایشگاه زوجهای جوان مهر 88 تهران
  • نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی اردیبهشت 88 مشهد
  • نمایشگاه صنایع غذایی و نوشیدنیهای اسلامی اردیبهشت 88 تهران
  • نمایشگاه صنعت ساختمان اردیبهشت 88 مشهد