اولین کنفرانس مدیریت ممتاز ویژه عاملین و نمایندگی های فروش کشور

زمان برگزاري : 11 آبان ماه 1396 مکان برگزاري : مشهد مقدس
وب سايت :

اولین کنفرانس مدیریت ممتاز ویژه عاملین و نمایندگی های فروش کشور" در 11 آبان ماه 96 در شهر مقدس مشهد برگزار میگردد

باسلام و احترام

همانطور که مستحضرید چگونگی ارائه محصول و خدمات در عملکرد دفاتر فروش نمایندگی و مراکز فروش از جمله عوامل مهمي هستند كه عملكرد و بقاي آنها را در بازار کسب و کار تحت تاثير قرار مي دهند و نقشی بسیار کلیدی در سودآوری و توسعه به شمار می رود. از طرف ديگر مهارت هاي مدیران فروش در شناسايي و تامين نيازها و خواسته هاي مشتريان نیز بر عملكرد آنها تاثير بسزايي دارد.

خط مقدم رقابت شرکتها، نیروی فروش آنها تلقی شده و عملکرد نیروی فروش شاخص حیاتی و نبض کلیدی توان  شرکت در بازار رقابتی است.افزایش رقابت ، تنوع محصولات و تغییر در الگوهای مصرف کننده باعث شده است نقش و اهمیت نیروی فروش بعنوان بازوی اجرایی سازمان و عملکرد آن بیش از پیش نمایان گردد. حوزه ی  نیروی فروش می تواند متاثر از عوامل مختلفی از جمله فروش گرایی، تخصص نیروی فروش و همچنین میزان اعتماد مشتری به نیروی فروش باشد که عدم توجه به ساختار فروش و سایر ویژگی های آن، می تواند تاثیر قابل توجهی بر روی جنبه های مختلف سازمان از جمله میزان فروش ،حاشیه سود، جذب مشتری و جلب رضایت و اعتمـاد مشتـری داشته باشد. لذا به منظـور تقویت و بروز رسـانی عـوامل اثر گذار فوق الذکر بر آن شدیم تا در" اولین کنفرانس مدیریت ممتاز ویژه عاملین و نمایندگی های فروش کشور"  در 11 آبان ماه 96 در شهر مقدس مشهد به آموزش و بحث و بررسی در این مقوله بپردازیم.

محـورهـای آموزشی کنفـرانـس:

 

  • پیاده سازی اصول مشتری گرایی
  • عوامل فردی و مدیریتی موثر بر تلاش رفتاری نیروی فروش
  • هوش تجاری
  • مدیریت منابع انسانی
  • فروش مویرگی
  • تفکیک عملکرد
  • ادراکات شغلی شامل:ابهام شغلی،اشتیاق شغلی،تعارض شغلی و رضایت شغلی
  • بررسی رابطه فروش گرایی و مشتری گرایی بر عملکرد نیروی فروش با تاکید بر نقش تعدیل گری مهارتهای فروش