نشست آشنایی با فرصتهای اقتصادی و تجاری عمان و روسیه

زمان برگزاري : 20 آبان ماه 1395 مکان برگزاري : مشهد مقدس
وب سايت :

نشست آشنایی با فرصتهای اقتصادی و تجاری عمان و روسیه در مشهد مقدس مورخ 20 آبان ماه با حضور مسـئولین و مدیـران واحدهای تولیدی،صنعتی و تجاری کشور و متخصصـان این حـوزه برگزار خواهد شد.

همانطور که مستحضرید کشورهای روسیه و عمان دارای پیشینه روابط بازرگانی و اقتصادی و مزیت های جغرافیایی مطلوبی با ایران هستند و زمینه گسترش هرچه بیشتر این روابط را دارند . بررسی روند رشد مبادلاتی تجاری فی مابین طی سال های گذشته نشانگر ظرفیت های عظیم همکاری فی مابین این دو کشور با ایران بوده و با توجه به شرایط پیش رو و دوره پس از برجام احساس نیاز بیشتری به برنامه ریزی و بررسی فرصت های اقتصادی و تجاری در حال حاضر وجود دارد.

به همین منظور برآن شدیم تا در" نشست آشنایی با فرصتهای اقتصـادی و تجـاری عمـان و روسیـه " در مشهد مقدس مورخ 20 آبان ماه با حضور مسـئولین و مدیـران واحدهای تولیدی،صنعتی و تجاری کشور و متخصصـان این حـوزه طـی یک پنـل تخصـصی ( پرسـش و پاسـخ ) به بررسی رویکردهای ذیل بپردازیم .

اهداف نشست:

تحلیل و بررسی محورهای تخصصی این حوزه به شرح ذیل می باشد :

 • معرفي بازارهاي دو کشور
 • حجم مبادلات
 • شناسايي و بررسي نيازهاي بازار دو کشور
 • معرفي نهاد هاي تجاري و نمايشگاه هاي معتبر
 • روشهاي مناسب حمل و نقل کالا
 • معرفي کالاهاي ايراني داراي مزيت جهت تجارت
 • آشنايي با استانداردهاي کالايي دو کشور    
 • آشنايي با قوانين بانکي و نحوه تبادلات مالي
 • آشنايي با نحوه ورود به بازارهاي هدف با کمترين ميزان ريسک
 • ايجاد فضاي مساعد جهت انجام مذاکرات تجاري
 • بررسي مزيت هاي نسبي و اولويت بندي بازارهاي هدف
 • شناسائي فرصت هاي سرمايه گذاري در دو کشور
 • ويژگي بازار مصرف،ذائقه و سليقه سنجي مصرف کنندگان
 • بررسي توانائي هاي بالقوه تجاري در راستاي توسعه بازرگاني